Onderhoud

Naast het installeren van volledige verwarmingsinstallaties en –ketels, voeren we ook het wettelijk verplichte onderhoud hiervan uit.
We verzorgen een kwalitatief en nauwkeurig onderhoud van uw verwarmingstoestel, dit volgens de wettelijke vereisten en de regels van de kunst, waarbij we streven naar een goede en vlotte service, samen met een transparante communicatie.

Wat houdt een onderhoud bij ons nu in?

  • We reinigen de diverse componenten van uw toestel, waaronder o.a. de warmtewisselaar, verbrandingskamer, branderbed, sifon, de vuilafscheider, kortom, alles wat nodig is.
  • We doen de verschillende verplichte rookgasanalyses .
  • We doen een controle van de veiligheidsvoorschriften (o.a. gasdichtheid, rookgasafvoer, ventilatie/verluchting, etc.)
  • Algemene visuele controle van de verschillende componenten en de installatie. Zo kunnen we nagaan of er bepaalde zichtbare problemen aan de orde zijn, en wat er aan gedaan kan worden. Dit alles natuurlijk nadat het besproken is met u.
  • We leveren u de benodigde verplichte attesten (reinigingsattest, verbrandingsattest, …). Hiervoor zijn we geschoold en gecertificeerd door de overheid.
  • Indien u vragen heeft met betrekking tot uw installatie, zullen we deze zo goed mogelijk beantwoorden, of indien er opmerkingen zijn van mijn kant, worden deze u ook gemeld.